PS Svatopluk

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk patří k nejstarším sborům v České republice - založil jej v roce 1894 prof. Antonín Kollmannn. Sbor nikdy nepřerušil svou činnost, což byla především zásluha sbormistra a dirigenta Oldřicha Halmy, který v jeho čele stál plných padesát let. V roce 1985 kolektiv převzal Karel Dýnka, výrazně jej omladil a začal studovat náročná díla s doprovodem orchestru (G.Fauré, A.Dvořák, J.Haydn, Ch.Gounod, W.A.Mozart, M.Duruflé a další). Od ledna 2002 stojí v čele Svatopluku sbormistr a dirigent Filip Macek, který navázal na úspěšnou práci svého předchůdce.

Repertoár obohatil o moderní vokální hudbu světových i českých autorů, včetně úprav lidových písní a spirituálů. Každoročeně sbor připravuje tradiční koncerty k Památce zesnulých a vánoční, pravidelně účinkuje při Cyrilometodějských bohoslužbách na Velehradě. Zpíval i v zahraničí - v posledních letech v Itálii, Belgii, Anglii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Finsku a Francii , kde již dvakrát slavil úspěchy na prestižním evropském festivalu Savojské hudební léto.

Kontakt:
Mgr. Filip Macektel.: 608 619 602
svatopluk.unas.cze-mail: fmacek@atlas.cz