default

Ceník pronájmů prostor pro neziskový sektor

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 770/47/RM/2016, ze dne 22. 11. 2016.

Ceny jsou určeny výhradně subjektům, jejichž aktivita je v zájmu zřizovatele Klubu kultury Města Uherské Hradiště, působícím v katastrálním území města Uherské Hradiště a jejichž předmět činnosti odpovídá předmětu činnosti Klubu kultury, a to výhradně za podmínek nekomerčního využití pronajatých prostor.

Aplikace tohoto ceníku se v praxi vztahuje výhradně pro neziskový sektor, jakými jsou zapsané spolky, různá zájmová sdružení a kroužky, církve, školy a školky v Uherském Hradišti.

PROSTOR PRONÁJMUCENA / HODINA (bez DPH)
Reduta - velký sál744,- Kč
Reduta - komorní sál355,- Kč
Reduta - zkušebna248,- Kč
Reduta - podkroví306,- Kč
Reduta - nádvoří413,- Kč
Jezuitská kolej - nádvoří413,- Kč
Klub kultury - velký sál909,- Kč
Klub kultury - malý sál355,- Kč
Klub kultury - vestibul355,- Kč
Klub kultury - salonek č. 2 (15 osob)80,- Kč
Klub kultury - salonek č. 3 (25 osob)256,- Kč
MKZ Mařatice - sál265,- Kč
MKZ Míkovice - sál + sklep504,- Kč
MKZ Vésky - sál + sklep587,- Kč
MKZ Sady - velký sál545,- Kč
MKZ Sady - malý sál289,- Kč
Slovácká búda289,- Kč

Hodinová sazba ceníku - režijní náklady na provoz (energie, teplo, světlo, úklid).
Ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2023

Mgr. A. Antonín Mach, ředitel Klubu kultury