Kontakty

Informace

Bez fotografie
Média, všeobecné informace

Předprodej vstupenek

Bez fotografie
Kamila Danišková

Klub kultury, Hradební 1198

PONDĚLÍ 14.00 - 17.00

STŘEDA 14.00 - 17.00

Volejte pouze v pokladní hodiny!

Programové oddělení

Úsek tvorby a dramaturgie

Bez fotografie
Mgr. David Pavlíček

vedoucí programového oddělení

vedoucí úseku tvorby a dramaturgie

zástupce ředitele KKUH

Bez fotografie
Mgr. Adéla Mikulica

vedoucí úseku marketingu a propagace

úsek tvorby a dramaturgie

Bez fotografie
Mgr. art Jan Maděrič

úsek tvorby a dramaturgie - externě

Jazz, Musica

Úsek marketingu a propagace

Bez fotografie
Mgr. Adéla Tománková Kotková

marketing a propagace

Bez fotografie
BcA. Kateřina Rozsypalová

grafik

Úsek výstavní činnosti

Bez fotografie
Mgr. Klára Maťašová

expozice dějin města

Obchodně správní oddělení

Úsek techniky a zabezpečení

Bez fotografie
Dušan Jakšík

vedoucí oddělení

vedoucí úseku techniky a zabezpečení

Bez fotografie
Petr Hoffmann

úsek techniky a zabezpečení

Úsek správy

Úsek obchodu

Bez fotografie
Lucie Linhartová

vedoucí úseku, pronájmy

Ekonomické oddělení

Bez fotografie
Ing. Bohumil Janík

vedoucí  oddělení

Bez fotografie
Bc. Monika Týznerová

ekonomické oddělení,

pokladna organizace: Masarykovo nám. 21 (platba ZUH, pronájmů, faktur)

PO: 8:00–11:00, 12:00–14:00

ST: 8:00–11:00, 12:00–14:00

Bez fotografie
Leona Klečková

ekonomické oddělení

Údržba

Jarmarky

Bez fotografie
Libor Habarta

První pořadatelská s.r.o.

www.oskunovjan.cz

Vedení Klubu kultury

Bez fotografie
Mgr.A. Antonín Mach

ředitel 

Bez fotografie
Mgr. David Pavlíček

vedoucí programového oddělení

vedoucí úseku tvorby a dramaturgie

zástupce ředitele KKUH


Adresa organizace (FAKTURAČNÍ ADRESA)

Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Hradební 1198, PSČ: 686 01
Uherské Hradiště

IČO: 00092100
DIČ: CZ00092100
reg.: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně
oddíl Pr., vložka č. 174

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s. Uh. Hradiště
Číslo účtu: 541245721/0100
IBAN: CZ5901000000000541245721
Datová schránka: cghkkxc

Kanceláře organizace (DORUČOVACÍ ADRESA)

Masarykovo nám. 21, PSČ: 686 01
Uherské Hradiště

E-mail: info@kkuh.cz
Webové stránky: www.kkuh.cz
Vstupenkový systém: www.vstupenky.kkuh.cz

Kanceláře Klubu kultury

Budova Reduty, 1.patro (vchod od Jezuitské zahrady)