Mařaťané

V Mařacké chase se sdružují mladí občané Mařatic, kteří se usilovně snaží o udržovaní kulturních tradic v této městské části Uherského Hradiště. Pozitivní vztah k tradicím našich předků, hudbě i tanci považujeme za důležitou součást historie Mařatic, proto se snažíme o předávání povědomí o slováckém folkloru z generace na generaci. Po celý rok organizujeme kulturně společenské akce, zejména Slovácké hody, které se pyšní nejpočetnějším průvodem krojovaných mladých párů v okolí. Neméně důležitou tradiční akcí je Fašank, Velikonoční papučová zábava a v neposlední řadě také Stavění a kácení májky.

Chasa se ráda účastní i společenského dění ve spřátelených městských částech a obcích, kterým vyjadřuje podporu účastí na jejich folklórních zábavách. Pravidelně se účastníme krojového průvodu na podzimních Slavnostech vína, který vychází z mařackých vinohradů. Spolupracujeme s Klubem Kultury, cimbálovými muzikami z Uherskohradišťska (Sudovjan, Harafica, Ohnica), dechovou hudbou Boršičanka Antonína Koníčka a se Staroměstskou kapelou.

Kontakt:
Ing. Iva Jurgová (Kučerová)tel.: 
http://www.maratane.cze-mail: ivkakuc@seznam.cz