Hradišťan

Současný Hradišťan je ojedinělým hudebně-tanečním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který výrazně posunuje hranici stylizace lidové písně a tance na jevišti směrem ke svébytné autorské tvorbě. U zrodu souboru stál v roce 1950 Jaroslav Václav Staněk (1922-1978). Dnes Hradišťan pracuje pod uměleckým vedením houslisty a hudebního skladatele Jiřího Pavlici (1953) a choreografky Ladislavy Košíkové (1957).

Umělecká spolupráce těchto dvou osobností přinesla řadu projektů, v nichž se prezentuje široká dramaturgie inspirovaná zejména lidovou kulturou, historií i současností. Jiří Pavlica přivedl muziku k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů vydaných na zvukových nosičích, na stovkách koncertů, v rozmanitých cyklech televizních či rozhlasových, na prestižních festivalech tradiční, alternativní i vážné hudby doma i v zahraničí. S Jiřím Pavlicou hrají a zpívají David Burda, Michal Krystýnek, Dalibor Lesa, Milan Malina, Roman Gill a sólistka Alice Holubová.
Dramaturgie a způsob práce umožňuje i tanečníkům Hradišťanu samostatnou spolupráci na nejrůznějších projektech, především tam, kde se jako choreografka uplatňuje Ladislava Košíková (MHF Salzburg, spolupráce s Vídeňskou filharmonií apod.).

Kontakt:
Mgr. David Burdatel: 603 342 880
www.hradistan.cze-mail: david.burda@centrum.cz