CM Jaroslava Čecha

Muzika při svém vzniku v roce 1970 navázala na dětskou cimbálovou muziku uherskohradišťské LŠU, kterou založil a vedl Jaroslav Čech, houslista, cimbalista, sběratel, upravovatel lidových písní a skvělý hudební pedagog. Po jeho nenadálé smrti 6.března 1970 se mladí muzikanti rozhodli pokračovat v jeho odkazu a přihlásit se k němu i názvem: přijali pojmenování CM Jaroslava Čecha (dnes též Čechovci) a takto hrají dodnes, tedy již padesát let.

Repertoár kapely je tvořen především písňovým materiálem z Dolňácka, Luhačovického Zálesí a Moravských Kopanic. Hlavně písně z těchto regionů se v podání Čechovců objevují na jimi vydaných hudebních nosičích, charakteristický projev kapely je zachycen rovněž v řadě rozhlasových nahrávek a televizních pořadů.

Čechovci patří k výrazným představitelům folklorního hnutí na uherskohradišťském Dolňácku. Za dobu své existence si získali řadu příznivců a opakovaně prokazovali, že patří k pilířům moravské folklorní hudební scény. Kromě nespočtu vystoupení v tuzemsku účinkovala kapela i v zahraničí (kromě prakticky celé Evropy lze zmínit
i vzdálenější země, jakými jsou např. Kuba, Kostarika, USA, Čína či Indie).

Současné obsazení kapely je sedmičlenné. Primášem je Jan Rajmic, dalšími houslisty jsou Jaroslav Jančálek a Josef Snopek. Na cimbál hraje Vlastimil Straka, na klarinet Michal Zpěvák, na kontrabas Dalibor Lesa. Violové kontry jsou doménou Karla Rajmice, jenž se vypracoval rovněž v osobitého sólového zpěváka.

Kontakt:
Jan Rajmictel.: +420 724 024 019

e-mail: ip.rajmic@seznam.cz