Mužský sbor JMF Derfla

Impuls k založení mužského sboru ve čtvrti Uherského Hradiště, dnes pojmenované Sady, dříve zvané Derfle, dali místní vinaři v roce 2009. První zkouška v počtu zhruba dvanácti odhodlaných zpěváků, se uskutečnila v poslední dny roku 2009. Od začátku roku 2010 se pravidelně, týden co týden, schází ke zkouškám. Už na Derflanském velikonočním koštu slivovice se sbor osmělil k jednomu z prvních veřejných vystoupení. Postupem času přibývali do sboru další členové, jejichž počet se ustálil na současných dvaceti čtyř. Výrazný milník pro sbor nastal na podzim roku 2010, kdy se do sboru přidává současný umělecký vedoucí Jaroslav Zatloukal. Teprve díky němu a jeho folklorním zkušenostem (například coby primáš cimbálové muziky Kunovjan), vzal vývoj sboru pevný směr, kterým se snaží vyvíjet stále dál.

Při zakládání občanského sdružení vznikla konečná verze názvu Mužský sbor JMF Derfla. Slova mužský sbor a Derfla v názvu, jsou docela pochopitelné, ale co to JMF? Pro vysvětlení této zkratky je hned několik významů. Buď to může být vysvětlována jako „Jinoši Místního Folkloru“. Nebo také mezi vinaři je tato zkratka známá jako „Jablečno-Mléčná Fermentace“, tedy druhotné kvašení. Což může symbolizovat skutečnost, že převaha členů už má z minulosti za sebou nějakou zkušenost z různých folklorních uskupení a členstvím ve sboru získává jejich folklorní já druhý dech.

Do postupně vznikajícího repertoáru rádi zařazují písně ze zpěvníku Písně malované Slováckem aneb Na derflanském poli… Kniha, o kterou se zasloužil Miloslav Hrdý a která vznikla na základě sbírek v pozůstalosti derflanského učitele Josefa Zbořila. Ale sbor si rád „vysekne“ i další pěkné písně původem z jiných folklorních oblastí.

Jako stěžejní akce pořádaná sborem se stalo Zpívání na schodech (srpnové předhodové zpívání. Tato událost oživuje malebné zákoutí obce zpěvem přizvaných sborů z okolí a těší se hojné návštěvnosti. V říjnu zase můžete zahlédnout sbor nad vinařským náčiním, kdy za zpěvu hostujících sborů předvádí
zpracování hroznů na akci Derflanské vinobraní. Z této akce vznikne víno, jehož kvality si pochvaluje většina hostujících sborů. Další sice komornější akcí (ale možná o to lidovější) je pravidelné květnové „Derflanské sečéní“, kde sbor mezi zpěvem v derflanské vinařské trati Vinohrady nechá přítomné zavzpomínat, jak to vypadalo, když se pracovalo s kosou. Závěr roku ale patří koledám a tak sbor opakovaně dává dohromady skvělé muzikanty z blízkého okolí a doplněn o ženský sbor zpívá po mši v kostele v Sadech. Zážitek z této sváteční chvíle mají všichni zůčastnění. Sbor pochopitelně nechybí každoročně na fašanku, ani v hodovém průvodu. A pochopitelně se účastní akcí, na které jsou pozváni sbory z blízkého okolí i vzdálenějších míst.