Reduta

Domeček 166 - výstava výtvarných prací
Domeček 166 - výstava výtvarných prací
8. – 30. září
Reduta
JAZZ: Ingrid Arthur (USA) & Andy Winter Trio (Jamajka/D/CZ)
JAZZ: Ingrid Arthur (USA) & Andy Winter Trio (Jamajka/D/CZ)
24. září
19:30
Reduta
říjen 2020
Tichá vína Reduta 2020
Tichá vína Reduta 2020
3. října
17:00
Reduta
image
A3V: Novinářství II. část – historie, českého novinářství, osobnosti
6. října
14:30
Reduta
MUSICA: Jakub Pustina a vítězové MPS G. Beňačkové
MUSICA: Jakub Pustina a vítězové MPS G. Beňačkové
13. října
19:30
Reduta
image
A3V: Svatá země v obležení
14. října
14:30
Reduta
JAZZ: Vilém Spilka Quartet
JAZZ: Vilém Spilka Quartet
15. října
19:30
Reduta
image
A3V: Zprávy z probíhajících misí
21. října
14:30
Reduta
CM J. Čecha: 50 let - nový termín
CM J. Čecha: 50 let - nový termín
27. října
19:30
Reduta
listopad 2020
JAZZ: František Uhlíř Team
JAZZ: František Uhlíř Team
5. listopadu
19:30
Reduta
image
A3V: První reálné snímky z černé díry v galaxii M87
25. listopadu
14:30
Reduta
prosinec 2020
image
A3V: Astrofyziku velkých vzdáleností a hmotnost názorně zmenšíme do našich měřítek
2. prosince
14:30
Reduta
image
A3V: Libanon
8. prosince
14:30
Reduta
MUSICA: Philharmonia Octet
MUSICA: Philharmonia Octet
8. prosince
19:30
Reduta
JAZZ: Tomáš Hobzek Quartet
JAZZ: Tomáš Hobzek Quartet
10. prosince
19:30
Reduta
leden 2021
MUSICA: Novoroční koncert s přípitkem starosty města
MUSICA: Novoroční koncert s přípitkem starosty města
4. ledna
19:30
Reduta
JAZZ: Chris Bergson Trio
JAZZ: Chris Bergson Trio
28. ledna
19:30
Reduta
únor 2021
JAZZ: Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet
JAZZ: Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet
18. února
19:30
Reduta
MUSICA: Wojciech Waleczek /PL/ - klavírní recitál
MUSICA: Wojciech Waleczek /PL/ - klavírní recitál
23. února
19:30
Reduta
březen 2021
JAZZ: Tomáš Sýkora Trio
JAZZ: Tomáš Sýkora Trio
14. března
19:30
Reduta
MUSICA: Agile Quintet
MUSICA: Agile Quintet
30. března
19:30
Reduta
duben 2021
JAZZ: Otto Hejnic Trio
JAZZ: Otto Hejnic Trio
15. dubna
19:30
Reduta

Popis

Reduta, budova těsně přiléhající ke kostelu sv Františka Xaverského na Masarykově náměstí.

Byli to jezuité, kteří v letech 1654 až 1662 zahájili výstavbu komplexu staveb budovou koleje, v letech 1670 až 1685 byl stavěn kostel a od roku 1700 byl budován trakt vedle severní strany kostela – dnešní Reduta. 

Po zrušení jezuitského řádu připadly prostory jezuitského gymnázia městu Uherské Hradiště. 

Gymnaziální sál byl v 1. polovině 20. století přebudován na Redutu – prostory pro konání kulturních a společenských akcí. Byl využíván, ale nikoliv udržován, proto zde po roce 1986 z důvodu havarijního stavu utichl kulturní a společenský život. Až v roce 1995 byla s podporou havarijního programu Ministerstva kultury ČR zahájena rozsáhlá obnova objektu. Do tohoto procesu zasáhla povodeň v roce 1997 a byla náročná regenerace Reduty  dokončena v roce 2001. Od té doby opět slouží svému historicky danému účelu, kterým je kulturní a společenský život, osvěta a vzdělávání. 

Komplex jezuitských budov na Masarykově náměstí je kulturní památkou.