Kulturní dům Vésky

DIV. PÁTKY: Audience
DIV. PÁTKY: Audience
23. října
19:00
Kulturní dům Vésky
listopad 2020
DIV. PÁTKY: České nebe - nový termín
DIV. PÁTKY: České nebe - nový termín
20. listopadu
19:00
Kulturní dům Vésky
prosinec 2020
DIV. PÁTKY: Jak jsem vyhrál válku - nový termín
DIV. PÁTKY: Jak jsem vyhrál válku - nový termín
18. prosince
19:00
Kulturní dům Vésky

Popis

Kulturní dům ve Véskách kromě hodových a různých jiných oslav slouží také jako divadelní sál našeho cyklu ochotnických divadel Divadelní pátky.