13.
prosince
2022

MUSICA: Musica Figuralis

začátek
19:30
místo
Reduta
kategorie
Koncerty
vstupné
110 Kč, abonenti zdarma

Musica Figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák. Umělecká činnost ansámblu se po pěti letech existence vyprofilovala na uvádění novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Repertoár souboru se orientuje převážně na tvorbu prozatím neznámých skladatelů, přičemž poslání tělesa tkví v účinné propagaci naší domácí hudby formou koncertů a nahrávek. Mezi nejhranější autory se řadí dómští kapelníci v Olomouci, skladatelé rezidenčních zámeckých kapel vysoké církevní šlechty a řádoví komponisté spolu s kantory působícími v bývalých zemích Habsburské monarchie. Musica Figuralis představuje ve svých programech díla v rozsahu tvorby komorní, symfonické, chrámové, operní a oratorní.

PROGRAM

Joseph Puschmann (1738-1794) Cembalové divertimento C dur
Allegro moderato - Menuetto - Adagio - Allegro
Anton Neumann (1721-1776) Divertimento c moll
Allegro - Andante - Presto

-------------------------------------------

Joseph Puschmann Cembalový koncert D dur
Allegro - Andante - Tempo di Menuetto

Anton Neumann Symfonie D dur 
Allegro - Piano, Alla breve passato - Presto

***

MUSICA FIGURALIS: Jana Anýžová, Vojtěch Zajíc - housle; Petra Machková Čadová - violoncello;
Ján Krigovský - violon; Marek Čermák - cembalo, umělecký vedoucí

SLOVO O SKLADBÁCH

Divertimento C dur Josepha Puschmanna se dochovalo v rámci fondu zámecké hudební sbírky rodu Chorinských v Sádku u Třebíče, v současné době uložené v okresním archivu v Třebíči. Jedná se o jednu z množství velmi zajímavých skladeb pro klávesové nástroje. Zastoupení Puschmannových skladeb v této sbírce je pravděpodobně spojeno s působením skladatele ve službách slezského hejtmana Dominika Ignáce Chorinského v rámci zámecké kapely ve Velkých Hošticích.

Divertimento c moll Antona Neumanna se dochovalo v hudebním archivu Knihovny Pražské konzervatoře v rámci fondu Lobkovické sbírky (titulní list opisu na obrázku). Jedná se o skladbu, jejíž incipit je uveden mezi trii hudebního katalogu biskupa Leopolda Egka z roku 1759 a jedná se tedy o významný doklad stylu hudebního provozu kroměřížské biskupské kapely.

Cembalový koncert D dur Josepha Puschmanna pochází obdobně jako jeho shora uvedené Divertimento ze zámecké sbírky Chorinských z Ledské v rámci bohatého fondu klávesových skladeb. Melodicky a invenčně představuje kompozice atraktivní, místy až dramatický celek (zejména molová volná věta). Svým tonálním rozsahem Puschmannovy klávesové skladby odpovídají plně možnostem dobových nástrojů italského typu (rozsah krátké oktávy) a dle situace je možné přednášet je na cembalo, varhany, popřípadě kladívkový klavír.

Triová symfonie D dur se dochovala v hudebním archivu cisterciáckého kláštera v rakouském Wilheringu. Je složena jako většina Neumannových triových kompozic ze tří vět – rychlé, pomalé (dramatické mollové) a rychlé v 3/8 taktu. Jedná se o jeden z dokladů rozšířeného zastoupení Neumannových skladeb v rámci území Horních Rakous. Opis byl pořízen pravděpodobně ze skladatelovy sbírky v Lambachu, který zde působil v letech 1765-1768.

MAREK ČERMÁK

Je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci tzv. staré hudby, výjimečně na díla 20. století a hudby soudobé. Teoretické a historické poznatky v oboru provozovací praxe založil na studiu hudebních traktátů a archiválií z doby 18. a 19. století, zkušeností orchestrálního řízení a ansámblové hry pak v rámci dirigentské praxe s nejrůznějšími soudobými i historickými soubory, praktické zkušenosti na poli hry komorní a sólové získal u hráčů Shaleva ad El a Jamese Johnstona. V současné době se intenzivně věnuje výzkumu hudby a životních osudů skladatelských osobností působících v rámci moravské provenience.

Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Collegium Marianum, Czech ensemble baroque, Collegium Wartberg, Die Freitagsakademie, Capella Ornamentata, Societas incognitorum, Solamente naturali, Ensemble versus, ad.

Těžištěm jeho působení je řízení a propagace projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské, rakouské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.

Mohlo by vás zajímat

XXI. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
XXI. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
6. – 8. září
Klub kultury a dalších 5 míst
říjen 2024
JAZZ: Behind the Door
JAZZ: Behind the Door
24. října
19:30
Reduta
listopad 2024
JAZZ: Sound Pack (PL)
JAZZ: Sound Pack (PL)
28. listopadu
19:30
Reduta
prosinec 2024
JAZZ: Rusty Cowboys
JAZZ: Rusty Cowboys
19. prosince
19:30
Reduta
leden 2025
JAZZ: Ondřej Štveráček Quartet
JAZZ: Ondřej Štveráček Quartet
16. ledna
19:30
Reduta
únor 2025
JAZZ: Los Quemados
JAZZ: Los Quemados
20. února
19:30
Reduta