Hradišťský plenér

Mezinárodní malířské symposium HRADIŠŤSKÝ PLENÉR je tradiční setkávání umělců s posláním obohatit kulturní život města a Zlínského kraje. Koncepce počítá s minimálním počtem dvou zahraničních účastníků z obvykle osmi zúčastněných. Symposium probíhá v atelierech Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Po dobu deseti dnů mají umělci možnost vzájemně se seznámit, prakticky konfrontovat své zkušenosti malířského oboru a poznat život v Uherském Hradišti a regionu Slovácka.

Od každého účastníka jsou následně vybrána dvě umělecká díla s tematickou vazbou na Uherskohradišťsko. Tato jsou zařazena do symposijní sbírky města a běžný občan je pak může obdivovat při návštěvě nejrůznějších úřadů a městských prostor.

Prostřednictvím symposia získá Uherské Hradiště významnou kulturní aktivitu, která se stane pravidelným místem setkání umělců v kontextu rozvoje mezinárodní spolupráce. Jedenáctý den vrcholí symposium slavnostní vernisáží v Klubu kultury.

Hlavními pořadateli tohoto bienále jsou Klub kultury Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. Akce se koná pod záštitou Města Uherské Hradiště.

Reportáž z Hradišťského plenéru 2022 si prohlédnete zde.