abonentní cyklus JAZZ

Jazz oplývající svobodou, kreativitou, hravostí, expresivitou a energií je také už pevně zakotven v Uherském Hradišti. V předplatitelských seriálech vystupují špičkoví sólisté a skupiny různých stylových zaměření od blues, swingových standardů až po současné fúze moderního jazzu s jinými hudebními žánry.

Krom předních domácích muzikantů se na uherskohradišťské scéně vystřídali jazzmani ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Norska, Švýcarska, Francie, Dánska i USA.

Abonmá v předprodeji v MIC Uherské Hradiště.

Přehled abonentní řady 2024/2025: