Reduta

Současná výtvarná tvorba nachází v podobě pravidelných autorských výstav prostor také v barokní Redutě na Masarykově náměstí. Reduta skýtá ve svých chodbách a přísálí příjemné prostory pro výstavy.  Ty jsou přístupné při konání kulturních akcí i na požádání. Slavnostní vernisáže se zde také každoročně dočká fotografická soutěž Týká se to také Tebe.

Pro prohlídky výstav v Redutě můžete kontaktovat kancelář Expozice dějin města
(Jezuitská kolej, přízemí, Petra Baroňová, tel. 572 430 427).