Výstavy

Domeček 166 - výstava výtvarných prací
Domeček 166 - výstava výtvarných prací
8. – 30. září
Reduta
Vladimír Kudlík: Nejkrásnější jsou MORAVANKY
Vladimír Kudlík: Nejkrásnější jsou MORAVANKY
24. září – 31. října
Klub kultury

Popis

Převážná část z bezmála tří desítek ročně připravovaných výstav se soustředí do foyer Klubu kultury, jež nese od roku 2008 název Galerie Vladimíra Hrocha. Pro výstavní účely slouží také přízemí Reduty a výjimečně i její podkroví, kde je momentálně instalována Expozice Věznice Uherské Hradiště.

Vedle autorských prezentací tvoří program i několik již tradičních akcí: společné výstavy výtvarníků z regionů Uherské Hradiště a Trenčín Setkání-Stretnutie a tvůrčí setkání výtvarníků a fotografů ve Starém Hrozenkově. Výstavou v Galerii Vladimíra Hrocha také vrcholí malířské bienále Hradišťský plenér, které podporuje tradiční umělecké setkávání, jehož posláním je inspirovat naším městem a jeho okolím české i zahraniční umělce k dílům, která se stanou významnou součástí nadregionální kultury.