Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

a Klub kultury Uherské Hradiště

vyhlašují

V. ročník mezinárodní soutěže fotografie


FOPO

Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí


Cílem soutěže je rozvíjet dlouholetou tradici spolupráce v oblasti fotografie mezi regiony moravsko-slovenského pomezí na základě společného kulturně-historického kontextu a vytvořit prostor pro fotografické dokumentování, ale i umělecké ztvárnění přírody, krajiny, člověka, historie i současnosti krajů na společné česko-slovenské hranici.


Propozice soutěže

 


Kategorie soutěže

 

 1. Tematické kategorie soutěže jsou:

Kategorie I – Příroda a krajina Zlínského a Trenčínského kraje

Kategorie II – Historie, tradice, kultura Zlínského a Trenčínského kraje


 1. Soutěž nemá věkové kategorie.

Práva a povinnosti soutěžících


 1. Autor může zaslat černobílé i barevné fotografie do každé tematické kategorie. Limit pro přihlášení jednotlivých fotografií je maximálně 6 prací od jednoho autora. Soubory (cykly a seriály) do 6 fotografií se počítají za jednu práci. Vyhlašovatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu.

 2. Není možné přihlásit fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tematickými kategoriemi soutěže, fotografie zobrazující násilí, nebo jiné jevy a činy proti lidskosti.

 3. Každý autor má právo být včas informovaný organizátorem o výsledcích soutěže.

 4. Účastí v soutěži a zasláním prací vyjadřuje autor souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s nakládáním fotografií pro potřeby vyhlašovatelů a souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou použity výhradně pro potřeby vyhlašovatele, přičemž správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je vyhlašovatel. Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám způsobené porušením těchto pravidel ze strany účastníků soutěže.

 5. Vyhlašovatelé neručí za škody způsobené dopravou fotografií.  


Organizační zabezpečení soutěže

 1. Uzávěrka soutěže: 9. 1. 2023

 1. Přihlášení autoři ze Slovenské republiky musí doručit soutěžní fotografie na adresu: 

Trenčianske osvetové stredisko

K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín

Kontakt: Mgr. Janka Masárová

tel.: 00421 32 6555 323, 00421 901 918 803

janka.masarova@tnos.sk


 1. Přihlášení autoři z České republiky musí doručit soutěžní fotografie na adresu:

Klub kultury Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 21 686 60 Uherské Hradiště

Kontakt: Mgr. Klára Maťašová, tel.: 00420 605 221 504

matasova@kkuh.cz


 1. Práce přihlášené do soutěže hodnotí porota navrhnutá vyhlašovateli.

 1. Vyhlašovatel udělí věcné ceny za 1., 2., 3. místo a finanční hlavní cenu na základě návrhu odborné poroty v jednotlivých tematických kategoriích.

 1. Kolekci vystavených fotografií navrhne porota nejpozději do 20. 1. 2023.

 1. Vyhlášení výsledků bude součástí vernisáže fotografií. Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách Trenčianskeho samosprávneho kraja: 16. 2. – 14. 3. 2023. Repríza výstavy v Galerii V. Hrocha Klubu kultury Uherské Hradiště:   22. 3. – 16. 4. 2023.


Technické podmínky

 1. Přihlášené fotografie je potřeba poslat v digitální formě (např. pomocí internetového úložiště Wetransfer, Uschovna, ulož.to apod.) ve formátu .jpg s 300dpi. Velikost fotografie nesmí být nižší než 2 MB ani přesáhnout 10 MB.

 2. Každá fotografie musí být pojmenovaná v přesném pořadí: 

tematická kategorie_jméno_příjmení_název díla.

 1. Fotografie, které navrhne porota do kolekce na výstavu organizátoři vytisknou.

 2. Práce, které nesplní technické podmínky, nebudou do soutěže přijaty.

K soutěžním pracím je potřeba přiložit vyplněnou přihlášku, která je součástí propozic.Mohlo by vás zajímat

Další články