V souvislosti s rostoucím množstvím dezinformací, týkajících se letošních Slavností vína, uvádíme fakta na pravou míru:

* Budou se letos slavnosti konat? Slyšeli jsme, že jsou zrušené…
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se uskuteční v plánovaném termínu (10.—12. 9. 2021) i rozsahu – včetně průvodu krojovaných, jarmarku i vystoupení folklorních souborů a cimbálových muzik.

* Jsem účinkující (účastník průvodu), platí pro mě nějaká covid opatření?
Ano, každý účinkující (vystupující v programech na jednotlivých stanovištích, jakož i každý účastník průvodu), je povinen vyplnit čestné prohlášení (pokud jej nemáte k dispozici, napište si o něj na: linhartova@kkuh.cz).

* Jako každoročně se rád přijedu na slavnosti podívat, musím i já vyplňovat nějaké čestné prohlášení?
Nemusíte, postačí, když se budete moci prokázat platným PCR testem (7 dnů), antigenním testem (72 hodin), certifikátem o očkování (více než 14 dnů) či potvrzením o prodělané nemoci. Buďte prosím ohleduplní k sobě navzájem.

* Budou všechny pořady pro veřejnost volně přístupné bez omezení?
Při vstupu do diváckých sektorů omezených kapacitou se bude každý návštěvník povinen prokázat jedním z výše zmíněných potvrzení a poté bude označen páskou, která jej bude opravňovat také ke vstupu do dalších kapacitně omezených prostor. Jedná se o tyto: Jezuitská kolej, Reduta, Kostel sv. Františka Xaverského, Kostel Zvěstování Panny Marie, Knihovna B.B.B., Františkánský klášter, Bastion, Reduta, nádvoří Reduty, nádvoří Staré radnice, vyhrazený prostor na Masarykově náměstí a muzikantské lodě.

Pořady v hotelu Koníček, zahradní restauraci La Provence, v Mojí vinotéce a Atriu Havlíčkova jsou kapacitně omezeny v režimu příslušné restaurace.

Pohyb na volném prostranství se řídí aktuálně platnými pravidly. Jedná se o tyto: Smetanovy sady, Jezuitská zahrada, prostranství před Františkánským klášterem, Mariánské náměstí, Masarykovo náměstí – jarmark, Vinohradská ulice – průvod.

* Nestihnu se před příjezdem na slavnosti otestovat, můžu tak učinit na místě?
Ano, v Jezuitské zahradě (park před Obchodní akademií) bude zřízeno mobilní odběrové místo pro testování na covid-19.


Mohlo by vás zajímat

Další články