Vyhlašujeme 44. ročník fotografické soutěže Týká se to také tebe 2022!!!TEMATICKÉ OKRUHY


A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY


- Vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby

- Chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí

- Chráněná přírodní území a jejich společenské využití

- Umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku,bizarnost detailu apod.

- Příroda jako zdroj umělecké inspirace

- Mizející krása přírody


B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


- Ekologický zřetel v architektuře a urbanismu

- Problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů

- Energetika a životní prostředí

- Zeleň v městských aglomeracích

- Péče o přírodní prvky

- Negativní jevy a zásahy do životního prostředí

- Harmonie přírody a člověkaZVLÁŠTNÍ CENA

„Ekologické zemědělství “

Dokumentární a výtvarné vnímání ekologického zemědělství


- Ekologické zemědělství jako hospodaření člověka v souladu s přírodou

- Dobré životní podmínky chovaných zvířat

- Pěstování rostlin s ohledem na zvyšování úrodnosti půdy a pestrost krajiny

- Produkce bioproduktů a jejich zpracování

- Společenský a sociální význam ekologických  hospodářství
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY


1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské

republiky, profesionálové i amatéři.


2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné. v tištěné i elektronické podobě. MINIMÁLNÍ délka nejkratší strany 30 cm, maximální DÉLKA nejdelší STRANY 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TEMATICKÝCH OKRUHŮ může autor zaslat 10 prací.(Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).


Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2022 a tematického okruhu A–B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“. Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže NA E-MAIL TSTTT@KKUH .CZ .


3) Odbornou porotu jmenuje hlavní pořadatel.

4) v každém TEMATICKÉM OKRUHU mohou být uděleny tři ceny.

1. cena – 7.000 Kč

2. cena – 5.000 Kč

3. cena – 3.000 Kč


Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže

(věcná cena) v hodnotě 4.000 Kč


Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000 Kč


Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům nejpozději do konce roku 2022.


5) ZAHÁJENÍ VýstavY SPOJENÉ S PŘEDÁNÍM OCENĚNÍ se uskuteční 18. června 2022 v prostorách reduty.


Uzávěrka soutěže – 9. května 2022


Adresa: Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)

Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Klára Maťasová

matasova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)

www.kkuh.cz, www.tsttt.cz


Prosíme zaslat seznam soutěžních fotografií na e-mailovou adresu tsttt@kkuh.cz. Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět. Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.


Všem fotografům, kteří nám zaslali snímky do soutěže, děkujeme!


Mohlo by vás zajímat

Další články