Datum: 13. 07. 2020

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
TSTTT - XXXIV. ročník fotografické soutěže
Kategorie: VÝSTAVY

TSTTT - XXXIV. ročník fotografické soutěže TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE - XXXIV. ročník fotografické soutěže se uskuteční v rámci stejnojmenného ekologického festivalu a mezinárodní soutěže filmařů.

 

XXXIV. ročník fotosoutěže TSTTT se stejně jako v minulosti uskuteční v rámci stejnojmenného ekologického festivalu a mezinárodní soutěže filmařů. Pořadatelé poněkud upravili tematické okruhy, zejména TO C, který byl přejmenován na Památky v krajině. Také by uvítali, kdyby se autoři více zaměřili na Tematický okruh B - Ochrana a tvorba životního prostředí, který v prvních letech soutěže byl svým kritickým náhledem na ekologické problémy naší společnosti dominantní. Větší důraz je také kladen na zvláštní cenu udělovanou PRO-BIO Šumperk. Věříme, že i letos obešlete fotosoutěž TSTTT a těšíme se na Vaše fotografie.
 
 
Vernisáž výstavy fotografií proběhne dne 24.11. 2012 v 10:00 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha.
 
Propozice soutěže
 
I. tematické okruhy
 
A) Chráněné prvky naší přírody
 
- zachytit vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin, všemi žánry fotografické tvorby
- dokumentovat chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- propagovat chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- vyjádřit podíl péče občanů a institucí na ochraně přírody
- využít uměleckého působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), vyjádřit krásu okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
 
B) Ochrana a tvorba životního prostředí
 
- kritické zhodnocení vztahu umělého a přirozeného světa
- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- vztahy státních společenských a hospodářských struktur k životnímu prostředí
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- problematika odpadů a zpracování surovin
- ochrana půdy před znečištěním, devastací, erozí a neefektivním využíváním
- energetika a životní prostředí
- zeleň v krajině a v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky (zeleň, voda) uvnitř obce
- urbanizace krajiny
- význam geofondů a přírodě blízkých ekosystémů
- kriticky (i metaforou a stylizací) poukázat na negativní jevy životního prostředí
- konfrontace dosahu negativních, dosud neřešených skutečností s konkrétními povinnostmi organizací i morální spoluzodpovědností jednotlivců
 
C)Památky v krajině
 
- zachytit harmonii přírody a kulturních výtvorů člověka
- dokumentovat kvalitu začlenění architektonických památek do scenérie krajiny
- péče společnosti o zachování, ochranu a adekvátní společenské využití kulturně historických památek jako součástí národního kulturního dědictví
- péče o starou zástavbu, památkově chráněné stavby, respektive památky lidové architektury v obci, rekonstrukce starých staveb
- význam kulturně historických památek pro rozvoj etického a estetického cítění člověka
- dokumentovat i negativní jevy záchrany památek
- dokumentovat formy a technologické postupy záchrany památek
 
Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ - 5.000 Kč - uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk (bude vybrána z předchozích tematických okruhů)
- zachytit život na ekologické farmě, představit společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora apod.), přiblížit pracovní i osobní život zemědělců, ukázat pestrost a harmonii ekologického zemědělství
- zachytit jednotlivé zemědělské práce, výrobu a zpracování biopotravin
- využít uměleckého působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat
 
II. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
 
1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.
 
2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze tří TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu.) Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2012 a tematického okruhu A-C, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.
 
3) Odbornou porotu jmenuje ředitel Klubu kultury.
 
4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:
     1. cena - 8.000,- Kč
     2. cena - 6.000,- Kč
     3. cena - 4.000,- Kč
 
Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000,- Kč. Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie
a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům do dvou měsíců po ukončení výstavy.
 
5) Výstava vybraných prací bude zahájena a ceny předány v průběhu soutěže filmařů v sobotu 24. listopadu 2012 v 10 hodin ve foyer Klubu kultury v Uherském Hradišti.
 
6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů.
 
7) Uzávěrka soutěže je 6. listopadu 2012.
 
8) Adresa: Klub kultury, (obálka s označením TSTTT), Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště, tel.: 572 430 426, potyka@kkuh.cz (602 735 897), www.kkuh.cz
 
9) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.
 
10) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním
řádem.

 

Propozice ke stažení níže:

5.11.2012 13:18 • Přečteno: 1476x • Autor: Petra Baroňová


Soubory přiložené k článku

filefotosoutez2012-5.pdf


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.