Datum: 10. 08. 2020

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
Kategorie: VÝSTAVY

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE37. ročník fotografické soutěže, která se koná v rámci jubilejního 40. ročníku ekologického festivalu Týká se to také tebe, se uskuteční v termínu 12. 6. - 14. 6. 2015. Své soutěžní snímky můžete zasílat až do 26. května 2015.

„Fotosoutěž TSTTT prošla během sedmatřiceti let řadou změn a úprav. Původně byla vyhlášena pro amatéry i profesionály Československa ve třech tematických okruzích – ochrana přírody, ochrana a tvorba životního prostředí a péče o památky. Po rozdělení republiky mohli soutěžit pouze čeští autoři, teprve před devíti lety je soutěž znovu otevřena pro slovenské fotografy. V průměru se soutěže zúčastňovalo kolem 40 – 50 autorů, kteří zaslali v průměru 400 fotografií.“ - uvedl Miroslav Potyka, který měl na starost na tři desítky ročníků soutěže.

K výrazné změně došlo v 35. ročníku, kdy v soutěžním řádu zůstaly pouze první dva tematické okruhy, termín soutěže v rámci celého festivalu se přesunul z listopadu do června a výstava byla instalována v prostorách Reduty, aby se dostala do centra festivalového dění. V tomto duchu se uskuteční festival i letos.  

Loňský ročník ukázal, že zájem z řad fotografů je stabilně velmi velký, což dokazuje počet 416 zaslaných fotografií od 59 autorů z České a Slovenské republiky. V letošním roce došlo opět k několika drobným úpravám tematických okruhů. Vernisáž fotografické soutěže proběhne nově v podvečerním čase v 17 hodin v prostorách Reduty. Letos je zároveň nově plánována repríza výstavy v Panském domě v Uherském Brodě.

Uzávěrka soutěže je 26. května 2015, těšíme se na Vaši účast.

Veškeré informace viz: PROPOZICE FOTOSOUTĚŽE:

TEMATICKÉ OKRUHY

A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY

- vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby
- chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
- mizející krása přírody

B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- energetika a životní prostředí
- zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky
- negativní jevy a zásahy do životního prostředí
- harmonie přírody a člověka

ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ - SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ŠUMPERK

- život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora
apod.), pracovní i osobní život zemědělců
- pestrost a harmonie ekologického zemědělství
- výroba a zpracování biopotravin
- působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

 

PROPOZICE FOTOSOUTĚŽE

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).

Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2015 a tematického okruhu A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.

3) Odbornou porotu jmenuje ředitel Klubu kultury.

4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:

 1. cena - 7.000 Kč
 2. cena - 5.000 Kč
 3. cena - 3.000 Kč

Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000 Kč. Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000 Kč.

Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům do dvou měsíců po ukončení obou výstav.

5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v průběhu soutěže filmařů v sobotu 13. června 2015 v 17 hodin a ceny budou předány na slavnostním večeru (spolu se soutěží filmařů) v Redutě v 19.30 hodin.

6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné, občerstvení, nocleh).

7) Uzávěrka soutěže je 26. května 2015.

8) Adresa:

Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)
Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 430 420
baronova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)
www.kkuh.cz, www.tsttt.cz

9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů.

10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.

11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.

Repríza výstavy proběhne v termínu 4. 9. - 4. 10. 2015  v Galerii Panský dům v Uherském Brodě.

13.4.2015 9:07 • Přečteno: 1174x • Autor: Petra Baroňová


Soubory přiložené k článku

filefotosoutez_TSTTT2015.pdf