Datum: 14. 07. 2020

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
COLLEGIUM MORAVIENSIS
Kategorie: Články na úvodní straně

COLLEGIUM MORAVIENSISúterý 14. října, 19:30, Reduta (koncert je součástí cyklu MUSICA, navštívit jej ale můžete také individuálně, aniž byste byli držiteli abonomá)

MgA. Ilona Růčková Ph.D., interpretka na historické klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a pedagožka, vystudovala hru klavír na Konzervatoři v Brně a hru na cembalo na JAMU v Brně u B. M. Willi. Hře na historické klávesové nástroje se dále věnovala v rámci dvouleté stipendijní stáže na Hochschule für Musik v Trossingenu (Německo), obor cembalo absolvo-vala pod vedením L. U. Mortensena, historické varhany u L. Ghielmi a kladívkový klavír u E. Selheima.

Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u G. Murray a svá studia završila doktorátem na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou. Zde se věnovala vídeňskému klasicismu a jeho interpretaci na kladívkový klavír, se zaměřením na dílo skladatele Josefa Antonína Štěpána. Výběr z jeho vrcholného klavírního díla nahrála pro Český rozhlas a jeho klavírní koncert Es dur vydala za podpory ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE ve výběrové řadě disertačních prací Edičním střediskem JAMU v Brně. Účastnila se mnohých mistrovských kurzů

u světově renomovaných hudebníků jako J. B. Christensen, J. Ogg, J. Toll, B. Klapprott, J. Sonnleitner a dalších. Aktivně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti, jako sólistka i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i zahraničních umělců

a ansámblů specializujících se na poučenou interpretaci barokní a klasicistní hudby. Vyučuje na Konzervatoři v Olomouci, spolupracuje s JAMU v Brně a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, vede hudební kurzy a semináře.

Małgorzata Józefowska  absolvovala Hudební akademii v polské Wroclawi.  Poté se zaměřila na barokní hoboj a v tomto oboru se zdokonalovala u světově renomovaných hobojistů jako jsou Wolfgang Kube a Frank de Bruine. Svá studia završila na Institutu pro starou hudbu na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu (Německo) ve třídě Martina Stadlera. Již od studií spolupracuje s mnoha významnými evropskými ansámbly barokní hudby jako jsou: Nederlandse Bachvereniging (Holansko), Stuttgarter Kantorei (Německo), Weiner Akademie (Rakousko), Mein-Barockorchester (Německo - Frankfurt), Musica Florea (ČR) a dalšími. Pravidelně spolupracuje také se všemi významnými polskými barokními orchestry  jako Wroclawska Orkiestra Barokowa, Bresauler Barockorchestr. Od roku 2013 je první hobojistkou v Orkiestru Fundacji Akademii Muzyki Dawnej Szczecin.

Szymon Józefowski absolvoval Hudební akademii v polské Wroclawi a ve svých studiích dále pokračoval na Institutu pro starou hudbu na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu (Německo).  Zde vystudoval dva hlavní obory: hru na zobcové flétny a na barokní fagot. Hře na zobcové flétny se věnoval ve třídě Keesa Boeka a Carstena Eckerta a hře na barokní fagot pak ve třídě Christiana Beuse a Eckarda Lenzinga. Již od dob svých studií spolupracuje se renomovanými evropskými barokními orchestry jako např. Akademie für Alte Musik (Německo - Berlín), Freiburger Barockorchester (Německo), Anima Eterna (Belgie – Brugge), Collegium 1704 (ČR), a mnoha dalšími. Pravidelně spolupracuje také se všemi významnými polskými barokními orchestry.

  

30.9.2014 11:03 • Přečteno: 1124x • Autor: František Elfmark


Soubory přiložené k článku

Žádné soubory nejsou přiloženy!Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.