Datum: 27. 05. 2020

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS

11. 6. 2016

Reduta • 14:30  • Výstava 

ŠTĚPÁN MIKULKA - DIVOKÁ EVROPA - vernisáž a beseda

DIVOKÁ EVROPA - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŠTĚPÁNA MIKULKY - REDUTA PODKROVÍ

VERNISÁŽ SPOJENÁ S BESEDOU SE USKUTEČNÍ 11. 6. OD 14:30

Štěpán Mikulka *1972 hasič a příležitostný kameraman a fotograf přírody 

Fotografováním se začal zabývat v dětství pod vedením svého otce. Vážněji se věnuje fotografování přírody přibližně od roku 1995, kdy si společně se svým bratrem zakoupili svůj první „teleobjektiv“ a analogovou „zrcadlovku“.  
K jeho nejfrekventovanějším fotografickým tématům patří bezesporu divoká příroda. Co se přírodních témat týče, prostřednictvím svých snímků se pokouší přiblížit divokou přírodu lidem, kteří neměli to štěstí a nebyli k lásce k přírodě vedeni už od dětství. Myslí si totiž, že především člověk, který dokáže vnímat přírodní krásy a globálně chápat zákonitosti přírodních dějů, je schopen k přírodnímu prostředí přistupovat tak, aby zůstal zachován smysl a možná také celá perspektiva naší existence tady na Zemi.  
K fotografování využívá dnes již výhradně techniku firmy Canon v rozsahu ohnisek objektivů od 17-400 mm.  Samozřejmostí je rovněž využití nejrůznějších doplňků pro maskování atd.  
Své fotografie publikuje v časopisech, knihách, kalendářích, propagačních materiálech a na výstavách.  
www.ordinaryangels.net 
stepanmikulka@seznam.cz 

"DIVOKÁ EVROPA"
Nejspíš si říkáte, že je těžké hledat divočinu a její divoké obyvatele právě na území druhého nejlidnatějšího světadílu. Možná máte pravdu. Právě Evropa však také nabízí velké množství často až velmi kontrastních biotopů, což úzce souvisí s její biologickou rozmanitostí.  Najdeme zde – například v Norsku – biotopy charakteristické pro nejnižší úroveň moří a oceánů obývané útesovými ptáky či delfíny, ale i vysoké rumunské a slovenské horské štíty, které jsou domovem svišťů či kamzíků. Nalezneme zde vyprahlé stepi či maďarskou pusztu, ba dokonce pouště, obývané dokonale adaptovanými druhy jako je například ouhorlík stepní či sysel obecný, ale i nekonečné bažiny severního Polska hustě „osídlené“ losy nebo finská jezera, která jsou domovem mnoha druhů ryb i vodních ptáků. Dobře známe také kulturní krajinu České republiky, kde divočina dožívá už jen ostrůvkovitě díky chráněným územím, ale i nekonečné lesy Estonska a Litvy s vlky a medvědy, kde by na naše poměry snad každý kout těchto zemí mohl být vyhlášen rezervací a často není. 
Některé z výše jmenovaných zemí jsem na svých cestách s fotoaparátem navštívil, většinou i opakovaně. V rámci naší výstavy Tajemné Borneo a Divoká Evropa se budu snažit představit Vám některé zástupce jejich fauny. Klíčem pro výběr fotografií mi však nebyla snaha o výčet charakteristických druhů jednotlivých zemí. Navíc, mnoho z fotografovaných druhů lze v různých obdobích nalézat i mimo hranice jednotlivých států – divocí tvorové hranice neznají (Příkladem může být nádherný jespák bojovný. Ten zimuje převážně v Africe, ale v období jarního a podzimního tahu jej můžeme pozorovat na celém území Evropy). Spíše jsem se snažil zachytit neopakovatelnou krásu a rozmanitost tvorů, z nichž někteří byli ještě před nedlouhou dobou běžnou součástí našeho všedního dne.

 

Výstava v podkroví Reduty potrvá do 12. 7. 2016


Přiložené soubory